Finals Week Schedule

FINAL EXAM SCHEDULE

Fall Semester

2023-24

 

 

Monday, December 18, 2023                        Regular Bell ScheduleTuesday, December 19, 2023   

               Period 6: 8:30 – 10:30 

               Break: 10:30 – 10:43

               Passing: 10:43 – 10:50
 
               Period 3: 10:50 – 12: 50


Wednesday, December 20, 2023 


               Period 5: 8:30 – 10:30 

               Brunch: 10:30 – 10:43

               Passing: 10:43 – 10:50
 
               Period 2: 10:50 – 12: 50


Thursday, December 21, 2023


               
Period 4: 8:30 – 10:30

               Brunch: 10:30 – 10:43

               Passing: 10:43 – 10:50

               Period 1: 10:50 – 12:50

* Semester 1 Ends: December 21, 2023

** Winter break for students begins Friday, December 22, 2023.